Den nye oljen

I Regjeringens perspektivmelding fra i fjor anslås det at Norge vil gå 5 milliarder i minus i 2030, og at dette underskuddet vil øke til 150 milliarder i året i 2060 dersom inntektene er stabile. Så, hva er det vi skal leve av etter oljen?

June 29, 2018

Share this article

Denne teksten var manus for en tale jeg holdt ved min datters skoleavslutning i år

---

I Regjeringens perspektivmelding fra i fjor anslås det at Norge vil gå 5 milliarder i minus i 2030, og at dette underskuddet vil øke til 150 milliarder i året i 2060 dersom inntektene er stabile.

Dette er dobbelt problematisk, da alt peker på at inntektene ikke kommer til å være stabile. Oljeinntektene våre vil synke og synke, og selv verdens største nasjonale fond vil tømmes fort med over 150 milliarder i minus hvert år.

Som grunder har jeg og mange andre derfor vært i flere møter med både regjering og opposisjon de siste årene i deres jakt på hva vi skal leve av i Norge etter oljen. For hva er den nye oljen?

  • Er det teknologi og entreprenørskap?
  • Er det grønn energi?
  • Er det fisk?
  • Eller er det, motsatt nå, en mer sammensatt økonomi?

Det som er åpenbart for meg i disse samtalene er at våre politikere ikke vet. De vet ikke hva vi skal leve av i fremtiden.

Men jeg vet det, og dere her i dag vet det.

Det er disse barna her som er fremtiden til Norge. Uansett hva de velger å bruke livet på. Om det er entreprenørskap, grønn energi, fisk, blockchain, AI, VR, CRISPR, eller andre forkortelser vi “gamle” ikke har lært oss ennå.

  • Det er barna her i dag som er den nye oljen
  • Det er denne skolen her som er oljeplattformen
  • Og Lærer A (navn fjernet) og Lærer B (navn fjernet) er oljearbeidere som står i røft vær og i vanskelige forhold for å bore etter kunnskap

Det er hardt arbeid. Et hardt arbeid som er så altfor usynlig i forhold til de enorme verdiene dere hver dag henter opp.Men motsatt de som jobber i Nordsjøen har dere manglende tilgang på teknisk utstyr i klasserommet og langt under den millionen i lønn som en oljearbeider har.

Alt dette mens selve lærerfaget og det pedagogiske er i hurtig endring og må tilpasses en ny hverdag med livslang læring, yrker som er under press fra maskiner, og et enormt behov for at vi skaper nye verdensborgere med som kjemper for sannhet, demokrati, og empati for andre mennesker - uansett land, kjønn, eller bakgrunn.

Det kan ikke være lett. Det er ikke lett. Men vit at vi ser dere. Og at vi forstår. Forstår at dere og barna våre er den nye oljen.

Takk for at dere står støtt i rom sjø hver dag og jobber på. For barna våre. For oss. For Norge. For fremtiden.

Takk.