Innovasjon Norge er ikke det samme som innovasjon i Norge

Nå er det på tide å innse at Innovasjon Norge er en forvaltningsorganisasjon og en forlengelse av regjeringen, og ikke de som skal drive frem innovasjon i Norge

October 21, 2017

Share this article

Mye (kritisk) har vært sagt og skrevet om regjeringens “dead on arrival”-forslag til hvordan øke medeierskap i norske startups gjennom en varslet kraftig forbedret opsjonsordning. Opsjoner er et effektivt verktøy for nye selskaper i kampen om de beste hodene i vekstfasen, og et sjeldent samstemt startup-miljø har sagt klart ifra: Ja, dette er viktig for oss.

Regjering og opposisjon har jattet med, og sagt: Ja, dette er viktig for oss også. Resultatet kjenner vi nå og er parodisk svakt:

• Gjelder kun bedrifter som har under 10 ansatte
• Gjelder kun bedrifter som omsetter for mindre enn 16 millioner kroner
• Begrenser seg til en skattefordel opp til 30.000 NOK (!)
• Opsjonene skal inntektsbeskattes ved realisering (som tilsvarer en skattebyrde på over 60 prosent)

Et fortsatt samstemt startup-miljø sa like klart i fra da innholdet i forslaget ble kjent: Dead on arrival!

Shifter: «Et budsjett for norske seilere, ikke for startups»

Shifter: «Regjeringen diskriminerer ansatte som medeiere, og belønner finansakrobatene»

Shifter: De bygger «Det nye Norge» som alle politikerne snakker om, men ingen får hjelp av regjeringens «gründervennlige» opsjonsskatt

Det er skrevet mye om denne saken allerede, og mer skal skrives. Kampen er heller ikke over, og spesielt IKT-Norge kjemper nå for å forbedre forslaget før det endelig vedtas.

Jeg skal dog ikke skrive mer om det i denne teksten. Jeg skal skrive om Innovasjon Norge (IN).

Innovasjon Norge er ikke det samme som innovasjon i Norge

Det er min og manges oppfatning at IN direkte og tydelig har gått ut og sagt at statsbudsjettet er bra (nok) for gründere, og indirekte, men like tydelig, sagt at norske gründere burde slutte å "mase så mye" (min tolkning) og være fornøyd med det vi hadde - og det vi har fått. Og med "vi" så mener jeg Norge. Ikke gründere.

Shifter: –Innovasjon Norge er ikke en ombudsmann for norske gründere. IKT Norge reagerer på «hyllesten» av statsbudsjettet for gründere

Dette har jeg undret meg over. Selv har jeg hatt positive erfaringer fra møter med IN, og har også gått ut offentlig for å gi støtte til selve organisasjon og også til enkeltpersoner som jeg mener har gjort mye rett.

Hvorfor minner IN meg da nå om Komiske Ali som står på TV foran amerikanske tankser som ruller inn over Irak og sier at alt er under kontroll? Hvorfor er de så forbanna fornøyd?

Jo, det er fordi jeg har tatt feil av de. Vi har tatt feil av de. IN gjør akkurat det de skal gjøre. IN ér fornøyde. For IN er ikke det samme som innovasjon i Norge.

Vi har blitt forført til å tenke nettopp dét, gjennom en dyktig, karismatisk, og positiv leder, og en organisasjon som har forbedret seg voldsomt de siste årene.

Det er med andre ord jeg som er Komiske Ali.

Har vi blitt forført av offentlige midler?

I et norsk innovasjon-vakum har vi trengt en sterk stemme, som vi fant i IN, og har etterhvert glemt at de har en helt spesifikk rolle å spille. En rolle som ikke alltid vil eller kan gå i takt med gründere.

Nå er det på tide å anerkjenne at IN er en forvaltningsorganisasjon og en forlengelse av regjeringen, og ikke de som skal drive frem innovasjon i Norge - selv om navnet henleder til nettopp det.

IN skriver på sine nettsider: «Nærings- og fiskeridepartementet er hovedeier med 51 prosent, og fylkeskommunene eier 49 prosent. Vi forvalter i tillegg midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartemeentet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og fylkesmennene. (...) Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter»

IN sin stemme er ikke en motvekt til det offentlige og er således mindre viktig i debatten(e) vi har i dag og kommer til å ha fremover, og når de kommenterer på statsbudsjettet er det med et hovedfokus på om deres egne programmer er tilgodesett. Dét bør vi alle ha i bakhodet fremover, og ikke gi IN så mye plass i debatten som de nå får.

Videre skriver IN på sine nettsider: «Vårt formål er å realisere økt verdiskaping i norsk næringsliv. Skal vi lykkes, må bedriftene oppleve at vi er relevante»

Når det gjelder fokus på vekst, vekst-selskaper, og verktøy for vekst så har IN i sin vurdering av statsbudsjettet, og også i tidligere debatter, vist at de ikke er relevante.

Og det er helt ok.

Så, til alle sammen i IN, takk for hjelpen frem til nå. Vi er glade i dere, men dere kan ikke og skal ikke kjempe vår kamp. Det må vi selv.

Vi sees rundt omkring.