Mer Kapital. Mindre Regler

Løsningen for mitt selskap Unacast, og for mange andre norske startups og scaleups, er rett foran meg - men jeg er forhindret fra å benytte meg av den løsningen primært på grunn av Kapital og Regler. Kapital som jo finnes i Norge og Regler som bør settes til side i tider som dette

March 18, 2020

Share this article

Dette er vanskelige tider for mange. Først og frem for de som allerede er syke og for de som er i risikosonen. Men det er også vanskelig tider for næringslivet. Et næringsliv som skal sikre jobber og skatteinntekter etter denne vanskelige tiden. Og de fleste nye jobber blir skapt i det unge næringslivet - av startups og scaleups.

Det mest frustrerende for meg akkurat nå er at løsningen for mitt selskap Unacast, og for mange andre norske startups og scaleups, er rett foran meg - men at jeg er forhindret fra å benytte meg av den løsningen primært på grunn av Kapital og Regler. Kapital som jo finnes i Norge og Regler som bør bli satt til side i tider som dette.

Først, litt bakgrunn

Unacast er en de mer modne norske scale-upene, med produkter live på begge sider av Atlanteren, rundt 50 ansatte nå, ikke så langt unna lønnsom drift (hvis vi ønsker det), og store kunder som f eks Telia. I tillegg har vi en unik rolle å spille i den pågående, og kommende, virusfaste (du hørte uttrykket her først) perioden. Unacast kan og bør spille en rolle i forskjellige “social distancing”-strategier globalt da vi forstår nettopp bevegelser - gjennom the Real World Graph®. Og vi spiller en slik rolle - akkurat nå.

Vi har også sterke investorer, fra hele verden, inkludert norske. Og det er nettopp norske Investinor jeg refererer til i starten av denne artikkelen. For nå er norske og utenlandske investorer redde - veldig redde. Og Investinor er klare til å trå til. Men de har begrensninger på hvor mye de kan investere i hver emisjon.

Investinor har nemlig kompetanse og posisjon til å være den løsningen Unacast, og mange andre selskaper, trenger akkurat nå. Perioder med høy usikkerhet skal selvfølgelig preges av kostnadskontroll, men også av smart satsning. Det er nå vi kan ta globale posisjoner og styrke et norskt ungt næringsliv. 

Så, hva er det som forhindrer Investinor fra å være løsningen?

Jeg ser primært to grunner, og løsningen er “enkel” for begge:

  1. Kapital. Investinor må ha tilførsel av ny frisk kapital. Milliarder. Men dette er ikke bistand - dette er investeringer som forvaltes og gir arbeidsplasser og avkastning tilbake det norske samfunnet. Investinor hadde sitt beste år noensinne i 2019 og hadde 221 millioner kroner i overskudd.
  1. Regler. Dette vet ikke alle, men Investinor er forhindret fra å eie mer enn 49% av et selskap og kan ikke ta mer enn 49% av en gitt emisjon. Det betyr i praksis at Investinor i tider som disse er forhindret fra å investere hvis den private kapitalen ikke har mulighet til å delta. Disse kravene bør settes til side inntil videre, med klare ambisjoner om å komme tilbake til normaltilstand så fort som mulig.

I tillegg bør man nå bruke Investinor sin kompetanse til å kunne gi lån til selskaper man vurderer som levedyktige (levedyktighet kan f eks bestemmes ved at andre investorer har også valgt å investere tidligere).

Mer kapital. Mindre regler

Løsningen for mange startups og scaleups er så nærme at vi nesten kan ta på den. To grep må til.

Kapital
har vi tilgjengelig i Norge. Regler kan fjernes ved et pennestrøk.

Denne krisen vil gå over. Det er nå vi velger hvordan tiden etter COVID-19 vil se ut.

Mer Kapital. Mindre Regler.