Valget før Valget: 10 saker du bør tenke på før stortingsvalget 2017

I morgen er det valg. Her er mine forslag til hvilke valg du bør ta, før du velger hvem du gir din stemme, i form av 10 saker du bør ha i bakhodet før, mens, og etter du er i stemmeboksen.

September 10, 2017

Share this article

I morgen er det stortingsvalg i Norge, og mer enn noen gang er dette et verdivalg.

Norge og verden står ovenfor dyptpløyende endringer innenfor store tematikker som blant annet teknologi, energi, politikk, utdanning, og helse.

I liten grad har norske politiske partier tatt dette innover seg, og i enda mindre grad har årets valgkamp vært preget av de store spørsmålene.

Men, velges skal det allikevel, og her er mine forslag til hvilke valg du bør ta, før du velger hvem du gir din stemme, i form av 10 saker du bør ha i bakhodet før, mens, og etter du er i stemmeboksen.

1. Miljøet

De fleste globale trender peker rett vei. Vi lever lengre, færre barn dør ved fødsel, færre er analfabeter, færre er fattige, og det er færre kriger. Én trend går derimot i feil retning, og det er temperaturen på planeten.

Vi har som art basert vår enormt hurtige vekst i velstand på uttak fra ”miljøbanken”, og miljøgjelden over de siste tiårene nærmer seg et nivå vi aldri kan klare å betale tilbake. Paris-avtalen var et (forsiktig) forsøk på å begrense temperatur-økningen og selv denne ser ut til å bli vanskelig å få trygt i havn. Donald Trump har i en post kunnskaps-æra forkastet avtalen og også premissene avtalen er bygget på: At det er vi mennesker som varmer kloden. Flere land vil sannsynligvis følge i de fotsporene, noe som setter mer press på at de andre landene i avtalen kan overprestere. Norge er et av de landene som må overprestere, men vi står i spagaten mellom en opplevd fremtidig avhengighet av olje og det økende interne og eksterne kravet om endring til grønn energiproduksjon. Vi må opp av spagaten ved å ta et klart og tydelig valg pro miljøet, selv om det kortsiktig kan skade våre inntekter fra oljen. Så enkelt, og så vanskelig er det.

Enten du setter teknologi, energi, politikk, utdanning, eller helse høyest på din agenda er det miljøutfordringene som ligger som underliggende premiss for alle disse. Med økende temperaturer, et hav som stiger, stadig mer voldsomme værfenomener, og begrensinger på tilgjengelig vann, så kommer vi til å se nye væpnede konflikter, klimaflyktninger, politisk ustabilitet og ikke minst et økonomisk kaos. Får vi ikke jordens temperatur under kontroll ved å drastisk begrense mengden utslipp, setter vi alt på spill. Alt.

Og paradokset er at de land som tar miljø-utfordringen på alvor også vil være de ledende nasjonene i de neste hundre årene, ettersom grønn energi tar over som lokomotivet i verdens økonomi. I sum bør fokus på miljø derfor være en no-brainer for Norge.

Dette er grunnen til at miljø bør være øverst på din liste når du tar dine valg før valget.

2. Miljøet

De fleste globale trender peker rett vei. Vi lever lengre, færre barn dør ved fødsel, færre er analfabeter, færre er fattige, og det er færre kriger. Én trend går derimot i feil retning, og det er temperaturen på planeten.

Vi har som art basert vår enormt hurtige vekst i velstand på uttak fra ”miljøbanken”, og miljøgjelden over de siste tiårene nærmer seg et nivå vi aldri kan klare å betale tilbake. Paris-avtalen var et (forsiktig) forsøk på å begrense temperatur-økningen og selv denne ser ut til å bli vanskelig å få trygt i havn. Donald Trump har i en post kunnskaps-æra forkastet avtalen og også premissene avtalen er bygget på: At det er vi mennesker som varmer kloden. Flere land vil sannsynligvis følge i de fotsporene, noe som setter mer press på at de andre landene i avtalen kan overprestere. Norge er et av de landene som må overprestere, men vi står i spagaten mellom en opplevd fremtidig avhengighet av olje og det økende interne og eksterne kravet om endring til grønn energiproduksjon. Vi må opp av spagaten ved å ta et klart og tydelig valg pro miljøet, selv om det kortsiktig kan skade våre inntekter fra oljen. Så enkelt, og så vanskelig er det.

Enten du setter teknologi, energi, politikk, utdanning, eller helse høyest på din agenda er det miljøutfordringene som ligger som underliggende premiss for alle disse. Med økende temperaturer, et hav som stiger, stadig mer voldsomme værfenomener, og begrensinger på tilgjengelig vann, så kommer vi til å se nye væpnede konflikter, klimaflyktninger, politisk ustabilitet og ikke minst et økonomisk kaos. Får vi ikke jordens temperatur under kontroll ved å drastisk begrense mengden utslipp, setter vi alt på spill. Alt.

Og paradokset er at de land som tar miljø-utfordringen på alvor også vil være de ledende nasjonene i de neste hundre årene, ettersom grønn energi tar over som lokomotivet i verdens økonomi. I sum bør fokus på miljø derfor være en no-brainer for Norge.

Dette er grunnen til at miljø bør være øverst på din liste når du tar dine valg før valget.

3. Miljøet

De fleste globale trender peker rett vei. Vi lever lengre, færre barn dør ved fødsel, færre er analfabeter, færre er fattige, og det er færre kriger. Én trend går derimot i feil retning, og det er temperaturen på planeten.

Vi har som art basert vår enormt hurtige vekst i velstand på uttak fra ”miljøbanken”, og miljøgjelden over de siste tiårene nærmer seg et nivå vi aldri kan klare å betale tilbake. Paris-avtalen var et (forsiktig) forsøk på å begrense temperatur-økningen og selv denne ser ut til å bli vanskelig å få trygt i havn. Donald Trump har i en post kunnskaps-æra forkastet avtalen og også premissene avtalen er bygget på: At det er vi mennesker som varmer kloden. Flere land vil sannsynligvis følge i de fotsporene, noe som setter mer press på at de andre landene i avtalen kan overprestere. Norge er et av de landene som må overprestere, men vi står i spagaten mellom en opplevd fremtidig avhengighet av olje og det økende interne og eksterne kravet om endring til grønn energiproduksjon. Vi må opp av spagaten ved å ta et klart og tydelig valg pro miljøet, selv om det kortsiktig kan skade våre inntekter fra oljen. Så enkelt, og så vanskelig er det.

Enten du setter teknologi, energi, politikk, utdanning, eller helse høyest på din agenda er det miljøutfordringene som ligger som underliggende premiss for alle disse. Med økende temperaturer, et hav som stiger, stadig mer voldsomme værfenomener, og begrensinger på tilgjengelig vann, så kommer vi til å se nye væpnede konflikter, klimaflyktninger, politisk ustabilitet og ikke minst et økonomisk kaos. Får vi ikke jordens temperatur under kontroll ved å drastisk begrense mengden utslipp, setter vi alt på spill. Alt.

Og paradokset er at de land som tar miljø-utfordringen på alvor også vil være de ledende nasjonene i de neste hundre årene, ettersom grønn energi tar over som lokomotivet i verdens økonomi. I sum bør fokus på miljø derfor være en no-brainer for Norge.

Dette er grunnen til at miljø bør være øverst på din liste når du tar dine valg før valget.

4. Miljøet

De fleste globale trender peker rett vei. Vi lever lengre, færre barn dør ved fødsel, færre er analfabeter, færre er fattige, og det er færre kriger. Én trend går derimot i feil retning, og det er temperaturen på planeten.

Vi har som art basert vår enormt hurtige vekst i velstand på uttak fra ”miljøbanken”, og miljøgjelden over de siste tiårene nærmer seg et nivå vi aldri kan klare å betale tilbake. Paris-avtalen var et (forsiktig) forsøk på å begrense temperatur-økningen og selv denne ser ut til å bli vanskelig å få trygt i havn. Donald Trump har i en post kunnskaps-æra forkastet avtalen og også premissene avtalen er bygget på: At det er vi mennesker som varmer kloden. Flere land vil sannsynligvis følge i de fotsporene, noe som setter mer press på at de andre landene i avtalen kan overprestere. Norge er et av de landene som må overprestere, men vi står i spagaten mellom en opplevd fremtidig avhengighet av olje og det økende interne og eksterne kravet om endring til grønn energiproduksjon. Vi må opp av spagaten ved å ta et klart og tydelig valg pro miljøet, selv om det kortsiktig kan skade våre inntekter fra oljen. Så enkelt, og så vanskelig er det.

Enten du setter teknologi, energi, politikk, utdanning, eller helse høyest på din agenda er det miljøutfordringene som ligger som underliggende premiss for alle disse. Med økende temperaturer, et hav som stiger, stadig mer voldsomme værfenomener, og begrensinger på tilgjengelig vann, så kommer vi til å se nye væpnede konflikter, klimaflyktninger, politisk ustabilitet og ikke minst et økonomisk kaos. Får vi ikke jordens temperatur under kontroll ved å drastisk begrense mengden utslipp, setter vi alt på spill. Alt.

Og paradokset er at de land som tar miljø-utfordringen på alvor også vil være de ledende nasjonene i de neste hundre årene, ettersom grønn energi tar over som lokomotivet i verdens økonomi. I sum bør fokus på miljø derfor være en no-brainer for Norge.

Dette er grunnen til at miljø bør være øverst på din liste når du tar dine valg før valget.

5. Miljøet

De fleste globale trender peker rett vei. Vi lever lengre, færre barn dør ved fødsel, færre er analfabeter, færre er fattige, og det er færre kriger. Én trend går derimot i feil retning, og det er temperaturen på planeten.

Vi har som art basert vår enormt hurtige vekst i velstand på uttak fra ”miljøbanken”, og miljøgjelden over de siste tiårene nærmer seg et nivå vi aldri kan klare å betale tilbake. Paris-avtalen var et (forsiktig) forsøk på å begrense temperatur-økningen og selv denne ser ut til å bli vanskelig å få trygt i havn. Donald Trump har i en post kunnskaps-æra forkastet avtalen og også premissene avtalen er bygget på: At det er vi mennesker som varmer kloden. Flere land vil sannsynligvis følge i de fotsporene, noe som setter mer press på at de andre landene i avtalen kan overprestere. Norge er et av de landene som må overprestere, men vi står i spagaten mellom en opplevd fremtidig avhengighet av olje og det økende interne og eksterne kravet om endring til grønn energiproduksjon. Vi må opp av spagaten ved å ta et klart og tydelig valg pro miljøet, selv om det kortsiktig kan skade våre inntekter fra oljen. Så enkelt, og så vanskelig er det.

Enten du setter teknologi, energi, politikk, utdanning, eller helse høyest på din agenda er det miljøutfordringene som ligger som underliggende premiss for alle disse. Med økende temperaturer, et hav som stiger, stadig mer voldsomme værfenomener, og begrensinger på tilgjengelig vann, så kommer vi til å se nye væpnede konflikter, klimaflyktninger, politisk ustabilitet og ikke minst et økonomisk kaos. Får vi ikke jordens temperatur under kontroll ved å drastisk begrense mengden utslipp, setter vi alt på spill. Alt.

Og paradokset er at de land som tar miljø-utfordringen på alvor også vil være de ledende nasjonene i de neste hundre årene, ettersom grønn energi tar over som lokomotivet i verdens økonomi. I sum bør fokus på miljø derfor være en no-brainer for Norge.

Dette er grunnen til at miljø bør være øverst på din liste når du tar dine valg før valget.

6. Miljøet

De fleste globale trender peker rett vei. Vi lever lengre, færre barn dør ved fødsel, færre er analfabeter, færre er fattige, og det er færre kriger. Én trend går derimot i feil retning, og det er temperaturen på planeten.

Vi har som art basert vår enormt hurtige vekst i velstand på uttak fra ”miljøbanken”, og miljøgjelden over de siste tiårene nærmer seg et nivå vi aldri kan klare å betale tilbake. Paris-avtalen var et (forsiktig) forsøk på å begrense temperatur-økningen og selv denne ser ut til å bli vanskelig å få trygt i havn. Donald Trump har i en post kunnskaps-æra forkastet avtalen og også premissene avtalen er bygget på: At det er vi mennesker som varmer kloden. Flere land vil sannsynligvis følge i de fotsporene, noe som setter mer press på at de andre landene i avtalen kan overprestere. Norge er et av de landene som må overprestere, men vi står i spagaten mellom en opplevd fremtidig avhengighet av olje og det økende interne og eksterne kravet om endring til grønn energiproduksjon. Vi må opp av spagaten ved å ta et klart og tydelig valg pro miljøet, selv om det kortsiktig kan skade våre inntekter fra oljen. Så enkelt, og så vanskelig er det.

Enten du setter teknologi, energi, politikk, utdanning, eller helse høyest på din agenda er det miljøutfordringene som ligger som underliggende premiss for alle disse. Med økende temperaturer, et hav som stiger, stadig mer voldsomme værfenomener, og begrensinger på tilgjengelig vann, så kommer vi til å se nye væpnede konflikter, klimaflyktninger, politisk ustabilitet og ikke minst et økonomisk kaos. Får vi ikke jordens temperatur under kontroll ved å drastisk begrense mengden utslipp, setter vi alt på spill. Alt.

Og paradokset er at de land som tar miljø-utfordringen på alvor også vil være de ledende nasjonene i de neste hundre årene, ettersom grønn energi tar over som lokomotivet i verdens økonomi. I sum bør fokus på miljø derfor være en no-brainer for Norge.

Dette er grunnen til at miljø bør være øverst på din liste når du tar dine valg før valget.

7. Miljøet

De fleste globale trender peker rett vei. Vi lever lengre, færre barn dør ved fødsel, færre er analfabeter, færre er fattige, og det er færre kriger. Én trend går derimot i feil retning, og det er temperaturen på planeten.

Vi har som art basert vår enormt hurtige vekst i velstand på uttak fra ”miljøbanken”, og miljøgjelden over de siste tiårene nærmer seg et nivå vi aldri kan klare å betale tilbake. Paris-avtalen var et (forsiktig) forsøk på å begrense temperatur-økningen og selv denne ser ut til å bli vanskelig å få trygt i havn. Donald Trump har i en post kunnskaps-æra forkastet avtalen og også premissene avtalen er bygget på: At det er vi mennesker som varmer kloden. Flere land vil sannsynligvis følge i de fotsporene, noe som setter mer press på at de andre landene i avtalen kan overprestere. Norge er et av de landene som må overprestere, men vi står i spagaten mellom en opplevd fremtidig avhengighet av olje og det økende interne og eksterne kravet om endring til grønn energiproduksjon. Vi må opp av spagaten ved å ta et klart og tydelig valg pro miljøet, selv om det kortsiktig kan skade våre inntekter fra oljen. Så enkelt, og så vanskelig er det.

Enten du setter teknologi, energi, politikk, utdanning, eller helse høyest på din agenda er det miljøutfordringene som ligger som underliggende premiss for alle disse. Med økende temperaturer, et hav som stiger, stadig mer voldsomme værfenomener, og begrensinger på tilgjengelig vann, så kommer vi til å se nye væpnede konflikter, klimaflyktninger, politisk ustabilitet og ikke minst et økonomisk kaos. Får vi ikke jordens temperatur under kontroll ved å drastisk begrense mengden utslipp, setter vi alt på spill. Alt.

Og paradokset er at de land som tar miljø-utfordringen på alvor også vil være de ledende nasjonene i de neste hundre årene, ettersom grønn energi tar over som lokomotivet i verdens økonomi. I sum bør fokus på miljø derfor være en no-brainer for Norge.

Dette er grunnen til at miljø bør være øverst på din liste når du tar dine valg før valget.

8. Miljøet

De fleste globale trender peker rett vei. Vi lever lengre, færre barn dør ved fødsel, færre er analfabeter, færre er fattige, og det er færre kriger. Én trend går derimot i feil retning, og det er temperaturen på planeten.

Vi har som art basert vår enormt hurtige vekst i velstand på uttak fra ”miljøbanken”, og miljøgjelden over de siste tiårene nærmer seg et nivå vi aldri kan klare å betale tilbake. Paris-avtalen var et (forsiktig) forsøk på å begrense temperatur-økningen og selv denne ser ut til å bli vanskelig å få trygt i havn. Donald Trump har i en post kunnskaps-æra forkastet avtalen og også premissene avtalen er bygget på: At det er vi mennesker som varmer kloden. Flere land vil sannsynligvis følge i de fotsporene, noe som setter mer press på at de andre landene i avtalen kan overprestere. Norge er et av de landene som må overprestere, men vi står i spagaten mellom en opplevd fremtidig avhengighet av olje og det økende interne og eksterne kravet om endring til grønn energiproduksjon. Vi må opp av spagaten ved å ta et klart og tydelig valg pro miljøet, selv om det kortsiktig kan skade våre inntekter fra oljen. Så enkelt, og så vanskelig er det.

Enten du setter teknologi, energi, politikk, utdanning, eller helse høyest på din agenda er det miljøutfordringene som ligger som underliggende premiss for alle disse. Med økende temperaturer, et hav som stiger, stadig mer voldsomme værfenomener, og begrensinger på tilgjengelig vann, så kommer vi til å se nye væpnede konflikter, klimaflyktninger, politisk ustabilitet og ikke minst et økonomisk kaos. Får vi ikke jordens temperatur under kontroll ved å drastisk begrense mengden utslipp, setter vi alt på spill. Alt.

Og paradokset er at de land som tar miljø-utfordringen på alvor også vil være de ledende nasjonene i de neste hundre årene, ettersom grønn energi tar over som lokomotivet i verdens økonomi. I sum bør fokus på miljø derfor være en no-brainer for Norge.

Dette er grunnen til at miljø bør være øverst på din liste når du tar dine valg før valget.

9. Miljøet

De fleste globale trender peker rett vei. Vi lever lengre, færre barn dør ved fødsel, færre er analfabeter, færre er fattige, og det er færre kriger. Én trend går derimot i feil retning, og det er temperaturen på planeten.

Vi har som art basert vår enormt hurtige vekst i velstand på uttak fra ”miljøbanken”, og miljøgjelden over de siste tiårene nærmer seg et nivå vi aldri kan klare å betale tilbake. Paris-avtalen var et (forsiktig) forsøk på å begrense temperatur-økningen og selv denne ser ut til å bli vanskelig å få trygt i havn. Donald Trump har i en post kunnskaps-æra forkastet avtalen og også premissene avtalen er bygget på: At det er vi mennesker som varmer kloden. Flere land vil sannsynligvis følge i de fotsporene, noe som setter mer press på at de andre landene i avtalen kan overprestere. Norge er et av de landene som må overprestere, men vi står i spagaten mellom en opplevd fremtidig avhengighet av olje og det økende interne og eksterne kravet om endring til grønn energiproduksjon. Vi må opp av spagaten ved å ta et klart og tydelig valg pro miljøet, selv om det kortsiktig kan skade våre inntekter fra oljen. Så enkelt, og så vanskelig er det.

Enten du setter teknologi, energi, politikk, utdanning, eller helse høyest på din agenda er det miljøutfordringene som ligger som underliggende premiss for alle disse. Med økende temperaturer, et hav som stiger, stadig mer voldsomme værfenomener, og begrensinger på tilgjengelig vann, så kommer vi til å se nye væpnede konflikter, klimaflyktninger, politisk ustabilitet og ikke minst et økonomisk kaos. Får vi ikke jordens temperatur under kontroll ved å drastisk begrense mengden utslipp, setter vi alt på spill. Alt.

Og paradokset er at de land som tar miljø-utfordringen på alvor også vil være de ledende nasjonene i de neste hundre årene, ettersom grønn energi tar over som lokomotivet i verdens økonomi. I sum bør fokus på miljø derfor være en no-brainer for Norge.

Dette er grunnen til at miljø bør være øverst på din liste når du tar dine valg før valget.

10. Miljøet

De fleste globale trender peker rett vei. Vi lever lengre, færre barn dør ved fødsel, færre er analfabeter, færre er fattige, og det er færre kriger. Én trend går derimot i feil retning, og det er temperaturen på planeten.

Vi har som art basert vår enormt hurtige vekst i velstand på uttak fra ”miljøbanken”, og miljøgjelden over de siste tiårene nærmer seg et nivå vi aldri kan klare å betale tilbake. Paris-avtalen var et (forsiktig) forsøk på å begrense temperatur-økningen og selv denne ser ut til å bli vanskelig å få trygt i havn. Donald Trump har i en post kunnskaps-æra forkastet avtalen og også premissene avtalen er bygget på: At det er vi mennesker som varmer kloden. Flere land vil sannsynligvis følge i de fotsporene, noe som setter mer press på at de andre landene i avtalen kan overprestere. Norge er et av de landene som må overprestere, men vi står i spagaten mellom en opplevd fremtidig avhengighet av olje og det økende interne og eksterne kravet om endring til grønn energiproduksjon. Vi må opp av spagaten ved å ta et klart og tydelig valg pro miljøet, selv om det kortsiktig kan skade våre inntekter fra oljen. Så enkelt, og så vanskelig er det.

Enten du setter teknologi, energi, politikk, utdanning, eller helse høyest på din agenda er det miljøutfordringene som ligger som underliggende premiss for alle disse. Med økende temperaturer, et hav som stiger, stadig mer voldsomme værfenomener, og begrensinger på tilgjengelig vann, så kommer vi til å se nye væpnede konflikter, klimaflyktninger, politisk ustabilitet og ikke minst et økonomisk kaos. Får vi ikke jordens temperatur under kontroll ved å drastisk begrense mengden utslipp, setter vi alt på spill. Alt.

Og paradokset er at de land som tar miljø-utfordringen på alvor også vil være de ledende nasjonene i de neste hundre årene, ettersom grønn energi tar over som lokomotivet i verdens økonomi. I sum bør fokus på miljø derfor være en no-brainer for Norge.

Dette er grunnen til at miljø bør være øverst på din liste når du tar dine valg før valget.